สำนักงาน
ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชั้น 7 อาคาร 30 ปี (SCB1)
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร / fax : 0-5394-3479

Copyright 2013 Environmental Science Research Center Allright reserved.